نمایشگر و پنل تقویم، تاریخ و ساعت و دمای هوای اتاق
  • مناسب برای نصب بر روی رک سرور
  • نمایش دمای اتاق
  • نمایش تاریخ
  • نمایش ساعتنمایشگر سمت و سرعت باددریافت کاتالوگ 
نمایشگر سنسورها
دارای دیتالاگر درون ساختی با حافظه 4  GB و نمایش مقادیر سنسورهای سرعت و جهت باد ، دما و رطوبت و فشار
دریافت کاتالوگ