• مجوزها

    مجوزها و گواهی نامه

    ۱- گواهی نامه رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک۲- جواز تاسیس واحد فنی مهندسی از وزارت صنایع و معادن۳- پروانه بهره برداری نرم افزار از وزارت صنایع و معادن۴- گواهی ISO 9001۵- کواهی …

    ادامه...