مجوزها و گواهی نامه 
1. گواهی نامه رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک
2. جواز تاسیس واحد فنی مهندسی از وزارت صنایع و معادن
3. پروانه بهره برداری نرم افزار از وزارت صنایع و معادن
4. گواهی iso9001
5. کواهی iso14001
6. گواهی iso18001
7.دانش بنیان تولیدی نوع 2(صنعتی)