مجوزها و گواهی نامه

۱- گواهی نامه رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک
۲- جواز تاسیس واحد فنی مهندسی از وزارت صنایع و معادن
۳- پروانه بهره برداری نرم افزار از وزارت صنایع و معادن
۴- گواهی ISO 9001
۵- کواهی ISO 14001
۶- گواهی ISO 18001
۷- دانش بنیان تولیدی نوع ۲ (صنعتی)