سنسورهای سیستم های مانیتورینگ محیطی

شرکت NESA از جمله تولید کنندگان معتبر تجهیزات هواشناسی و اندازه گیری در اروپا می باشد که قادر است انواع حسگرهای محیطی با کیفیت بسیار مطلوب (First Class) تولید نماید. سابقه همکاری طولانی و سازگاری تجهیزات و سامانه های نرم افزاری تولید شده توسط شرکت های پرتونگار و NESA طرفین را به گزینه مناسب همکاری در پروژه ها برای یکدیگر بدل نموده است.
مشخصات فنی تصویر نام سنسور
لینک صفحه 
       دمای هوا، دمای خاک، دمای آب، دمای برف
Air Temperature, soil Temperature
لینک صفحه 
رطوبت هوا، رطوبت خاک
Humidity, Moisture, soil
لینک صفحه 
باران سنج
Rain gauge
لینک صفحه 
   نمونه بردار خشک و تر
Dry and wet sampler
لینک صفحه 
،دید افقی، هوای حاضر، پدیده جوی، جاده ای، فرودگاهی، کف جاده
Road, Airport, Visibility, Present weather
لینک صفحه 
سرعت باد، جهت باد، التراسونیک
Wind Speed, Wind Direction
لینک صفحه 
سنسور فشار هوا
Air Pressure
لینک صفحه 
گاز NH3, CO2 , CO , H2S , CH4 , NO2 , O2  , SO2 
لینک صفحه 
تشعشع خورشیدی، پیرانومتر، تابش سنج، آلبیدومتر، تابش پراکنده، بازتابش زمین، تابش خالص
Solar Radiation
لینک صفحه 
   رطوبت برگ، وجود باران، تشخیص بارش
Leaf wetness
لینک صفحه 
سطح سنج، پیزومتری، سطح سنج رودخانه و ارتفاع برف، راداری، التراسونیک، 
Water and Snow Level
لینک صفحه 
    کیفیت سنج آب
Multiparametric prob
Ph, level, temperature, conductivity, ORP, Oxygen