• مجوزها

    مجوزها و گواهی نامه 1. گواهی نامه رتبه بندی از شورای عالی انفورماتیک2. جواز تاسیس واحد فنی مهندسی از وزارت صنایع و معادن3. پروانه بهره برداری نرم افزار از وزارت صنایع و معادن4. گواهی iso90015. کواهی …

    ادامه...