ایستگاه خودکار هواشناسی ساخت پرتونگار

شرکت پرتونگار با بیش از 10 سال تجربه در زمینه هواشناسی سازنده ایستگاه خودکار هواشناسی با سنسورهای متعارف می باشد. این تجهیزات دارای استاندارد Annex 8 WMO (World Meteorological Organization) بوده و شامل دیتالاگر و سنسورهای دمای هوا، رطوبت نسبی هوا، سرعت باد، جهت باد، فشار هوا، بارش و تشعشع می باشد.

انواع ایستگاه هواشناسی ساخت پرتونگار دانش:

مدل معرفی مدل تعداد سنسورها پارامترها دریافت کاتالوگ
AWS-P485-Typical ایستگاه هواشناسی با پارامترهای عمومی دما، رطوبت، سرعت و جهت باد، بارش، فشارهوا و تشعشع خورشید دانلود کاتالوگ
AWS-P485-Light ایستگاه هواشناسی با پارامترهای اولیه دما، رطوبت، سرعت و جهت باد، فشارهوا دانلود کاتالوگ
AWS-P485-Supplementary ایستگاه هواشناسی با پارامترهای تکمیلی 11  به بالا دما، رطوبت، سرعت و جهت باد، بارش، فشارهوا، تشعشع خورشید، تبخیر آب، ارتفاع برف، دمای اعماق خاک، رطوبت اعماق خاک دانلود کاتالوگ
AWS-P485-Rain ایستگاه باران سنجی  3 دما، رطوبت و باران دانلود کاتالوگ
AWS-P485-Level ایستگاه سطح سنجی رودخانه سطح سنج رودخانه شفت انکودری دانلود کاتالوگ
AWS-P485-Wind.Monitoring ایستگاه باد سنجی 10  دما، رطوبت، سرعت و جهت باد در ارتفاع های مختلف 10، 20، 30، 40، 80 متری، فشارهوا دانلود کاتالوگ
Tower Crane  alert system
AWS-P485-TWC
سامانه هشدار باد ویژه جرثقیل و تاورکرین 2 به بالا سرعت باد، جهت باد، نمایشگر
دانلود کاتالوگ
AWS-P485.PHS ایستگاه خودکار هواشناسی ویژه نیروگاه ها با قابلیت ارسال به بازار برق
2 به بالا   دانلود کاتالوگ


تجهیزات ایستگاه خودکار هواشناسی پرتونگار شامل موارد زیر می باشد