• تجهیزات ارسال داده

    RTU400-Ent

    RTU 400-Ent محصولی از پرتونگار، موفق و قابل اطمینان در زمینه جمع آوری داده ها از دیتا لاگر و ارسال آن به یک مرکز کنترل کننده ازطریق بسترهای مختلف ارتباطی اعم از PSTN و GSM‌ می باشد.RTU 400 …

    ادامه...