سامانه هشدار سریع

سامانه هشدار سریع هواشناسی بر مبنای داده ها و اطلاعات ایستگاه های خودکار هواشناسی کشور بنا نهاده شده است و تمامی پارامترهای مهم ایستگاه های خودکار هواشناسی بصورت آنلاین و لحظه به لحظه در این سامانه بروز رسانی می شوند. این پارامترها شامل دمای هوا، رطوبت نسبی، بارش، سمت باد و سرعت باد می باشد. در این سامانه به منظور القاء میزان خطر، از رنگ های متنوعی استفاده شده تا در صورت بروز شرایط هشدار از طریق این رنگ ها به کاربر سیستم اطلاع رسانی شود.
قابلیت انتخاب نوع پارامتر برای مشاهده هشدارها از دیگر امکانات سامانه می باشد به عنوان مثال با انتخاب پارامتر دمای هوا در فصول گرم و سرد در صورت رخداد کاهش یا افزایش دمای شدید و یا شروع وزش شدید باد، می توان بر روی نقشه گرافیکی، روند بروز تغییرات را براحتی مشاهده و درصورت نیاز اقدام به صدور هشدار نمود.
در این سامانه با توجه به فصول مختلف امکان تعریف آستانه به منظور صدور هشدار فراهم است تا بتوان مقادیر بیشینه و کمینه پارامترهای مختلف را تغییر داد. علاوه بر هشدارهای تصویری که بر روی نقشه گرافیکی مشاهده می شود امکان ارائه هشدار صوتی از طریق بلندگو و همچنین از طریق پیامک برای کاربران تعریف شده سیستم نیز فراهم می باشد.


قابلیت های سامانه هشدار سریع هواشناسی

 • - نمایش گرافیکی پارامترهای مورد نظر از ایستگاه های خودکار سراسر کشور بر روی نقشه.
 • - نمایش لیستی و قابل جستجوی پارامترهای مورد نظر از ایستگاه های سراسر کشور.
 • - امکان فیلترینگ شاخص پارامترها براساس سطح هشدار.
 • - امکان انتخاب پارامتر (سنسور) مورد نظر جهت نمایش بر روی نقشه.
 • - ارائه شاخص ها در قالب رنگ های چند گانه براساس سطح هشدار.
 • - ارائه آمار از وضعیت ارسال اطلاعات لحظه ای ایستگاه ها.
 • - ارائه آمار از وضعیت هشدار ایستگاه ها.
 • - نمایش داده های هر ایستگاه از طریق قرار گرفتن اشاره گر ماوس بر روی شاخص متناظر با ایستگاه بر روی نقشه.
 • - امکان تعریف آستانه های هشدار برای هر پارامتر.
 • - تعیین موقعیت ایستگاه ها توسط راهبر سیستم.
 • - نمایش نمودار وضعیت ایستگاه های استان در ارتباط با یک پارامتر معین.
 • - ایجاد سطح امنیتی دوگانه جهت کاربران عادی و راهبران سیستم.
 • - صدور هشدار صوتی با امکان تعیین آستانه صدور هشدار.
 • - صدور هشدار پیامکی با امکان تعیین آستانه و مخاطبان.
 • - امکان درج هشدار دستی مربوط به ایستگاه خاص توسط دیدبان ها.
 • - امکان دریافت و نمایش هشدار ارسال شده توسط دیدبان ها از طریق پیامک.
 • - ارائه اطلس برخط بارندگی به نحوی که با یک نگاه کلی به نقشه کشور، ایستگاه هایی که در لحظه بارندگی دارند مشخص می شوند.
 • - امکان نمایش شاخص جهت باد هر یک از ایستگاه ها بر روی نقشه.