سامانه جامع ICS

امروزه تجهیزات نمونه برداری (Sampling) و ثبت (Logging)  پارامترهای محیطی مورد نظر، بسترهای مخابراتی متنوع موجود و زیر سیستم های دارای قابلیت ارتباط و جمع آوری نمونه های ثبت شده مبنا و زیر ساخت کلیه سیستم های دورسنجی (Telemetry)  می باشند. فلسفه وجودی این قبیل سیستم ها امکان ایجاد شبکه ای متشکل از گره های ثبت کننده داده و نیز امکان ارتباط از راه دور با این گره ها به منطور واکشی (Fetch) داده های ثبت شده در گره ها جهت متمرکز نمودن آن ها در یک پایگاه داده مرکزی می باشد. در همین راستا و با توجه به شبکه های متعدد از این قبیل و نیز وجود بسترهای ارتباطی متنوع در سطح کشور، شرکت فناوران اطلاعات پرتونگار با هدف توسعه و افزایش بهره وری از این گونه زیر ساخت ها در بخش های گوناگون مانند شبکه گسترده هواشناسی کشور، شبکه اطلس باد، شبکه های باران سنجی و آب سنجی و ... اقدام به طراحی سیستم های متمرکز جمع آوری اطلاعات نمود به نحوی که هم اکنون کارشناسان این شرکت قادر به طراحی و اجرای انواع سیستم های جامع جمع آوری اطلاعات (Integrated Collection Systems) با کاربردهای متنوع و متفاوت با قابلیت اعتماد قابل قبول و در حداقل زمان می باشند.

اهداف سیستم جامع
- جمع آوری جامع و اتوماتیک و مطمئن داده های کلیه ایستگاه های خودکار به صورت آنلاین
- ذخیره سازی مجتمع و متمرکز داده های دریافت شده در یک پایگاه داده قدرتمند از لحاظ حجم ذخیره سازی و تعداد رکوردها
- امکان نمایش وضعیت جاری کلیه ایستگاه ها
- ایجاد امکان پایش و مانیتورینگ دائمی
- امکان تشخیص شرایط خاص بحرانی و صدور هشدار مرتبط
ورود به بخش پشتیبانی ICS