نمایشگر و پنل تقویم، تاریخ و ساعت و دمای هوای اتاق
  • مناسب برای نصب بر روی رک سرور
  • نمایش دمای اتاق
  • نمایش تاریخ
  • نمایش ساعتنمایشگر سمت و سرعت باد